Rozpoznawanie nazw własnych

Wpisz tekst.

Rozpoznawanie nazw własnych

Podaj plik źródłowy.

Plik źródłowy: