Dopasowywacz tekstów

Podaj pliki źródłowy i docelowy. Aligner automatycznie je do siebie dopasuje.

Plik źródłowy:

Plik docelowy: